Bucureşti Wiki
Advertisement

Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul este situată pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu, vizavi de clădirea Universităţii. Este o operă realizată în bronz de către sculptorul francez Albert Ernest Carrière de Belleuse. Statuia ecvestră, prima de această factură dezvelită în capitală în 1876, este înaltă de 2,5 metri şi îl înfăţişează pe voievodul Mihai Viteazu cu picioarele sprijinite în pinteni, ţinând în mâna dreaptă hăţurile calului, iar în mâna stângă sabia înălţată uşor înspre spate pentru a sugera chemarea la luptă. Pe cap poartă căciulă cu surguci, iar la şoldul stâng se află teaca sabiei. Calul este reprezentat în poziţie de mişcare, cu capul încordat în frâu, cu piciorul stâng din faţă ridicat şi cu coada fluturând în aer. Pe soclul din piatră, de forma unui sarcofag antic, se află sculpturi ornamentale, pe fiecare latură fiind prinse steme de bronz. În faţa şi în spatele soclului sunt stemele Ţării Româneşti cu simbolul vulturului, iar pe cele două laturi sunt stemele Moldovei şi Transilvaniei.

Advertisement