Bucureşti Wiki
Advertisement

Palatul Ghika Tei este un edificiu din Bucureşti, sectorul 2, situat în Parcul Plumbuita, mărgineşte latura sudică a lacului. Este o construcţie în stil neoclasic, ridicată de domnitorul Grigore Dimitrie Ghica în anul 1822, pe locul vechii case părinteşti a banului Dumitrache Ghica. Pe o tablă din marmură, amplastă mai târziu, figura următorul text despre construirea palatului:

Zidit din temelie de către Voevodul Grigore Ghika VIII, Domn al Ţării Româneşti, pe moşia sa domnească Colentina, în anul 1822. Aci fu odinoară falnica sa locuinţă de vară, alături de care, spre dreapta cuviinţă, a înălţat apoi întru slava şi pomenirea lui Dumnezeu biserica familiei cu hramul Inaltarea Dmnului şi a împodobit-o cu frumoase daruri prin înalta şi statornica sa voinţă.[1]

Note[]

  1. conform Grigore Ionescu, 370

Bibliografie[]

  • Grigore Ionescu. Bucureşti. Ghid istoric şi artistic. Bucureşti: Fundaţia pentru literatură şi artă, Regele Carol II, 1938

Vezi şi[]

  • Mănăstirea Plumbuita
Advertisement