Bucureşti Wiki
Advertisement
Grupul Şcolar Industrial Unirea
Localitate Bucureşti
Adresa Strada Sborului, nr. 7-9
Sector sector 3
Tip şcoală grup şcolar
Tip şcolarizare învăţământ liceal, profesional
Şcoală de stat
Limbă predare limba română
Pagină Web www.lunirea.3x.ro

Grupul Şcolar Industrial Unirea este o şcoală din Bucureşti. Istoric

Ca aşezământ şcolar existã din 1898, când în localul scolii funcţiona şcoala comercialã ” Max Aziel - Cultura” a comunităţii evreieşti din Bucureşti. Această şcoală cu grad de liceu, a existat până în iunie 1948 când prin “reforma învăţământului” şcoala a fost etatizată şi transformată în şcoală mecanică tehnică. De atunci şi-a păstrat acest profil, chiar dacă de-a lungul timpului denumirea şcolii a suferit modificări. Clădirea şcolii a fost construitã în anul 1896, ulterior fiind adăugate mai multe clădiri anexe: sala de sport, atelierele şcolare, laboratoarele de electronică şi electrotehnică. Mult mai târziu, în anul 1953 corpul principal al scolii a fost consolidat si i s-a adăugat încă un etaj, actualmente având parter si 2 etaje. Situatã în centrul vechi, istoric, al oraşului, şcoala a constituit din totdeauna o mare atracţie pentru copiii cu înclinaţii practice, dornici să înveţe o meserie, dar a reprezentat şi o rampã de lansare pentru cei care au dorit să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior. Grupul Şcolar Industrial “UNIREA” a pregătit de-a lungul anilor buni meseriaşi în profilurile: lăcătuş-mecanic, electrician de întreţinere si reparaţii, depanator radio- TV, prelucrători prin aşchiere, sculeri matriţeri etc, atât în şcoala tehnică,şcoala profesională şi în liceu, dar şi în şcoala postliceală şi de maiştri, care au funcţionat până de curând în acest lăcaş de învăţământ.Scoala noastra functioneaza in conditii civilizate, asigurand elevilor tot confortul necesar. Cursurile se desfasoara in 11 Sali de clasa, pe langa care mai exista:

Laborator de tehnica de calcul Laborator de mecatronica Laborator de electronica Laborator de mecanica Laborator de electrotehnica 2 laboratoare de informatica Laborator de chimie Cabinete de limba romana, limbi straine, de istorie, geografie,biologie, matematica si fizica, 3 ateliere - scoala. Şcoala mai deţine si o bibliotecă foarte bine dotată atât cu volume tehnice de specialitate cât si cu cărţi de beletristică, precum si o sală de sport, de dimensiuni mari, care poate prelua toate activităţile de profil.

Grupul Şcolar Industrial „UNIREA” promovează un sistem educaţional modern, care să corespundă provocărilor şi exigenţelor impuse de piaţa muncii . Oferta educaţională a şcolii pentru anul 2007-2008 cuprinde: Liceu curs de zi Filiera tehnologică, profilul tehnic, ruta directă, specializările: Tehnician operator tehnică de calcul – 28 locuri Tehnician mecatronist – 28 locuri Liceu curs de zi Filiera tehnologică, profilul tehnic, ruta progresivă, specializările: Tehnician electromecanic – 28 locuri Tehnician metrolog – 56 locuri Liceu cu frecvenţa redusă Filiera tehnologică, profilul tehnic, ruta directă, specializările: Tehnician operator tehnică de calcul Clasa a IX-a - 28 locuri Clasa a XI-a – 56 locuri Tehnician mecatronist Clasa a IX-a - 28 locuri Clasa a XI-a – 56 locuri Şcoală de arte şi meserii: cu domeniile: Electronică, automatizări - 28 locuri Mecanică - 56 locuri

Încă din anul 1998 şcoala noastră s-a implicat în realizarea mai multor proiecte educaţionale susţinute şi finanţate de Comunitatea europeană, în cadrul programelor Socrates- secţiunea Comenius şi Leonardo da Vinci. În cadrul acestor proiecte s-au abordat diferite teme cu finalitate în reforma educaţiei, în abordarea si aplicarea noilor tehnologii de comunicare si informare, de utilizare a energiilor nepoluante si neconventionale sau de formare a competentelor lingvistice în domeniul tehnic.

Dispozitiv didactic experimental realizat în cooperare cu şcoli din Germania şi din Italia, care reprezintă un modul de studiu si cercetare pentru elevi, în domeniul energiei solare.. Grupul Scolar Industrial “Unirea” a participat la proiectul educaţional SOLTRAIN aflat în cadrul programului european Altener, finanţat de Comitetul European.

Obiectivul Scolii

Situată în centrul vechi, istoric, al oraşului, şcoala a constituit din totdeauna o mare atracţie pentru copiii cu înclinaţii practice, dornici să înveţe o meserie, dar a reprezentat şi o rampă de lansare pentru cei care au dorit să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior. Grupul Şcolar Industrial „UNIREA” a pregătit de-a lungul anilor buni meseriaşi în profilurile: lăcătuş-mecanic, electrician de întreţinere şi reparaţii, depanator radio-TV, prelucrători prin aşchiere, sculeri matriţeri etc, atât în şcoala profesională şi în liceu, dar şi în şcoala postliceală şi de maiştri, care au funcţionat până de curând în acest lăcaş de învăţământ.

Advertisement