Bucureşti Wiki
Advertisement
Preferences-desktop-font    Aceast articol necesită aranjare în pagină şi/sau curăţenie.
   Vezi articole din categoria Articole de curăţat

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine este o facultate din cadrul Universităţii din Bucureşti, situată pe strada Edgar Quinet, alături de Facultatea de Litere.

Conducerea[]

Decan

 • prof.univ.drd. Alexandra Cornilescu

Prodecan

 • conf.univ.dr. Liviu Franga

Catedre ale facultăţii[]

Catedra de Limba Engleză[]

Şef catedră:prof.univ.dr. Ileana Baciu

Membri:

 • prof.dr.Alexandra Cornilescu
 • prof.dr.Adrian Nicolescu
 • prof.dr.Gheorghiţă Dumitriu
 • prof.dr.Mihaela Irimia
 • prof.dr.Rodica Mihăilă
 • prof.dr.Lidia Vianu
 • prof.dr.Mădălina Nicolaescu
 • prof.dr.Radu Surdulescu
 • prof.dr.Maria Ana Tupan
 • prof.dr.Irina Elisabeta Pană
 • prof.dr.Monica Bottez
 • prof.dr.Monica Săulescu
 • prof.dr.Larisa Avram

Catedra de Limba Franceză[]

Şef catedră:prof.dr.Viorel Vişan

Membri:

 • prof.dr.Alexandra Cuniţă
 • prof.dr.Mariana Tuţescu
 • prof.dr.Dolores Toma
 • prof.dr.Irina Mihaela Bădescu
 • prof.dr.Radu Toma
 • prof.dr.Ioan Pânzaru
 • prof.dr.Anca Cosăceanu
 • prof.dr.Mihaela Voicu
 • prof.dr.asociatPaul MiclăuCatedra de Hungarologie[]

Şef catedră:

Membri:

Catedra de Limba Italiană[]

Şef catedră:conf.dr.Oana Sălişteanu Cristea

Membri:

 • prof.dr.Doina Derer
 • prof.dr.Elian Zmaranda

Catedra de Limba Rusă[]

Şef catedră:prof.dr.Aneta Dobrea

Membri:

 • prof.dr.Virgil Şoptereanu
 • prof.dr.Tatiana Nicolescu
 • conf.dr.Siegfried Wolf
 • conf.dr.Mihaela Moraru
 • conf.dr.Antoaneta Olteanu
 • conf.dr.Mihai Enoiu]]
 • conf.dr.Dana Cojocaru
 • conf.dr.Simion Iurac
 • lector.dr.Mihai Nistor
 • lector.dr.Axinia Crasovschi

Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice[]

Şef catedră:

Membri:

Catedra de Limbi şi Literaturi Orientale[]

Şef catedră:prof.dr.Florentina Vişan

Membri:

 • prof.dr.Nadejda Teodora Anghelescu
 • prof.dr.Nicolae Dobrişan
 • prof.dr.Ileana Hogea Velişcu
 • conf.dr.Rodica Firanescu
 • conf.dr.Ioana Feodorov
 • conf.dr.Gheorghe Grigore
 • conf.dr.Agiemin Baubec
 • conf.dr.Luminiţa Munteanu

Catedra de Filologie Clasică[]

Şef Catedră:Conf.dr.Florica Bechet

Membri:

 • prof.consultant Gabriela Creţia
 • prof.consultant Eugen Cizek]]
 • prof.dr.Mariana Băluţă-Skultéty
 • prof.dr.Dan Sluşanschi
 • prof.dr.Roxana Iordache
 • conf.dr.Liviu Franga
 • conf.dr.Cristina Halichias
 • conf.dr.Stella Petecel
 • conf.dr.Ioana Costa
 • asist.dr.Theodor Georgescu

Catedra de Limbi şi Literaturi Slave[]

Şef catedră:

Membri:


Catedra de Lingvistică Romanică[]

Şef catedră:prof.dr.Coman Lupu

Membri:

 • prof.dr.Sanda Rîpeanu
 • conf.dr.Andrei Ionescu
 • conf.dr.Sarmiza Leahu
 • conf.dr.Mioara Caragea
 • conf.dr.Tincuţa Mianda Cioba

Centre de cercetare[]

 • Centrul de lingvistică comparată şi cognitivism
 • Centrul de antropologie culturală
 • Centrul de studii americane
 • Centrul de studii canadiene
 • Centrul de teorie şi critică literară
 • Centrul Europa de Mâine
 • Institutul de studii clasice
 • Centrul de studii arabe
 • Centrul de studii hispanice
Advertisement