Bucureşti Wiki
Advertisement

Biserica Schitul Măgureanu
Profilul bisericii
Confesiune: ortodoxă
Date despre biserică
Oraş Bucureşti
Sector sector 1
Adresă Strada Schitu Măgureanu nr. 14
Website schitulmagureanu.org

Biserica Schitul Măgureanu


Biserica Schitul Mãgureanu din Bucuresti, situata in B-dul Schitul Mãgureanu nr 14, Sector 1 , cu hramul Intrarea în bisericã a Maicii Domnului - Vovidenia si Sfântul Ierarh Visarion, a fost întemeiatã între anii 1751-1752 de Marele Logofãt Constantin Vãcãrescu si sotia sa, Marica fiica Vornicului Iordache Kretulescu si a Doamnei Safta, nãscutã Brâncoveanu. Rãmânând neterminatã la moartea lui Constantin Vãcãrescu, 1752, s-a isprãvit si s-a înfrumusetat de cãtre fiica acestuia, Maria, împreunã cu sotul ei Marele Ban Mihai Cantacuzino Mãgureanu, în zilele domnitorului Constantin Voda Racovitã, adicã între anii 1753-1756. Biserica veche deteriorându-se cu vremea si ne mai fiind proprie slujirii, a fost dãrâmatã si pe locul ei s-a ridicat biserica de astãzi, între anii 1881-1884, prin grija Epitropiei si cu concursul binevoitor al obstii, pãstrându-si acelas hram. Pictura este opera pictorului Gheorghe Ioanide care ca si contemporanul si colegul sãu Tãtãrescu, inaugureazã în pictura noastrã bisericeascã, dupã scoala italianã, un curent nou: pictura realistã. Catapeteasma de un deosebit simt artistic este executatã de cãtre sculptorul Costache Georgescu si pictatã de cãtre acelasi pictor în anul 1884, când biserica a fost sfintitã si datã cultului. Biserica desfãsoarã cu sprijinul bunilor crestini o serie de actiuni de sprijinire a celor sãraci, bãtrâni, bolnavi si orfani si ajuta dupã posibilitãti bãtrânii care nu se pot întretine singuri fie cu îmbrãcãminte, hranã, bani. Preotii bisericii viziteaza, atunci când au ce daruri duce, cãmine de bãtrâni, azile, orfelinate.

http://www.schitulmagureanu.org/
Advertisement