Bucureşti Wiki
Advertisement

Biserica Adormirea Maicii Domnului Sfântul Silvestru
Biserica Sfantul Silvestru
Biserica şi turnul clopotniţă
Profilul bisericii
Confesiune: ortodoxă
Hram Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Silvestru
Datare 1907
Arhitect Dimitrie Maimarolu, Paul Petricu
Date despre biserică
Oraş Bucureşti
Sector sector 2
Adresă Strada Silvestru nr. 36
Website biserica-sfantul-silvestru.ro

Biserica Adormirea Maicii Domnului Sfântul Silvestru este o biserică ortodoxă din Bucureşti, situată în sector 2. Lăcaşul de cult este ctitorit în anul 1907 sub oblăduirea epitropilor Ion Procopie Dumitrescu, Ioniţă Filipescu şi a preotului Chiriac Bidoianu.

Istoric[]

În mahalaua Silvestrului, în apropierea locului în care se află actuala biserică, a existat o biserică mai veche, închinată mănăstirii Radu Vodă. Data ridicării acesteia nu este cunoscută cu exactitate, singura dată certă este 15 iunie 1743, înscrisă pe pisania păstrată până în zilele noastre. Pe o casă din apropierea bisericii era inscripţionat un text din 1760, în care erau menţionate donaţiile făcute bisericii de soţia ctitorului Stanca. În timpul cutremurului din 1802 biserica a fost avariată, fiind reparată de către nepoata Stanca, nepoata boieroaicei Stanca.

În 1838 biserica a fost dărâmată în timpul cutremurului din 1838. De rezidirea ei s-au ocupat mai mulţi localnici, biserica fiind gata în 15 martie 1839. Catapeteasma a fost realiazată de un meşter pe nume Chircol, în anul 1839, iar între 1930-1935 a fost poleită. Singura construcţie păstrată din ansamblul bisericii de la acea vreme este turnul clopotniţei, construit în anul 1879.

Între anul 1904-1907 biserica a fost reconstruită şi mărită, de cele necesare construirii ocupându-se epitropii Ion Procopie Dumitrescu, Ioniţă Filipescu şi preotul Chiriac Bidoianu. Arhitectul care a întocmit planurile construcţiei a fost Dimitrie Maimarolu, de supravegherea lucrărilor s-a ocupat arhitectul Paul Petricu. Pictura bisericii a fost executată de către Costin Petrescu, iar piesele de mobilier de C. Babic.

Descriere[]

Pisaniile bisericii
Pisania din 1743 Pisania din anul 1839 Pisania din anul 1907
Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu îndemnarea Duhului Sfânt, ziditu-s-au au această sfântă şi Dumnezeiască biserica şi s-au înfrumesaţat cu toate după cum se vede, în ziua Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi purerea fecioarei Maria, şi s-au zidit în zilele prea luminatului Domnitor Constantin cu toată cheltuiala robului lui Dumnezeu jupân Pârvan şi de jupâneasa dumnealui Stanca. Să fie veşnică pomenirea dumnealor şi părinţilor lor în veac, în anul 1743, iulie 15. Sfânta şi Dumnezeiasca biserică aceasta, care se prăznuieşte hramul Adormirea Maicii Domnului, fost-au de mai înainte vreme făcuta mira şi acum în urmă cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu silinţa Domnilor epitropi şi ctitotri Ilie, Dimitrie fraţii şi Ioan, Stoian, Gheorghe, Radu, Ioan şi din mila multor creştini s-au făcut de iznoava după cum se vede, ca să fie acelor care au miluit spre sufleteasca mântuire şi veşnică pomenire. În zilele Marii Sale Domn Alexandru Ghica şi a cârmuitorii Sfintei Mitropolii, Episcopii:Neofil, Kesarie şi Ilarion leatul 1839 martie 15. Această sfântă biserică, cu hramul Adormirea maicii Domnului s-a clădit din temelie la anul 1743, iulie 15, de către jupân Pârvan boiangiul şi soţia sa jupâneasa Stanca, spre veşnica lor pomenire. De la anul 1836-1839 martie 15, s-a reconstruit, mărindu-se prin osârdia epitropilor, Stoian, Gheorghe, Radu şi Ioan, cu ajutorul enoriaşilor şi altor bine făcători creştini. De la 1904-1907 s-a recontruit şi mărit din nou prin osârdia epitropilor: Ion Procopie Dumitrescu, Ioniţă Filipescu şi preot Chiriar Bidoianu în zilele IPS Mitropolit Primat Iosif Gheorghian, arhitect fiind I. Petricu.
Advertisement